За нас


-Постоиме 12 години на пазарот
-Имаме преку 100 клиенти во Македонија
-Имаме 5 Сметководители и еден Дипл.Правник
-Секогаш работиме само во интерес на нашите клиенти
-Нашиот Овластен Сметководител е со 35 години работно искуство

Услуги!?

На ваше располагање:


Сметководство

-Сметководствени услуги по МСС
-Пријава/Одјава на вработени лица
e-Tax и еPDD услуги
-Завршни Пресметки
-Финансиски извештаи
-Даночни извештаи
-Бизнис логистика
-Бизнис план

Правни услуги

-Регистрација на фирми
-Ликвидација на фирми
-Промени во друштва
-Стечај

Контактирајте не :)


Заинтересирани сте за нашите услуги?